Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávání integrovaných dětí

26. 1. 2012

 

Naše škola poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením a s mentálním postižením. Tyto děti jsou vzdělávány dle individuálního vzdělávacího plánu.
Integrace umožňuje dětem s různými schopnostmi učit se společně ve spádové škole. Děti se zdravotním postižením se připravují na dospělý život v běžném sociálním prostředí, kde mohou rozvíjet své kamarádské vztahy a přátelství se zdravými vrstevníky. Přitom jsou samozřejmě respektovány jejich individuální potřeby. Snažíme se vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci a pomoci mu, aby dosáhlo co největší míry samostatnosti.
S dětmi se účastníme kulturních představení, výletů do přírody, připravujeme pro ně různé akce k prožívání vánočních a velikonočních svátků, akce ke Dni dětí nebo sportovní aktivity. Do výuky je rovněž zařazována práce s počítačem. Při všech činnostech klademe důraz na kamarádství a toleranci. Vzbuzujeme jejich zvídavost, snažíme se posilovat jejich sebevědomí a podněcovat je k všestranným aktivitám.