Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pedagogický sbor

 

Pedagogický sbor

 

Pro vzdělávání je důležitá osobnost pedagoga, který dává svým žákům osobní příklad. Každá osobnost pedagoga je individuální, ale v celkovém souhrnu všechny tvoří kolektiv, který má jediný cíl – vychovat žáky, kteří budou vidět okolní svět v souvislostech, budou umět používat informace ke své práci a životu.

Na škole působí kvalifikovaný pedagogický sbor. Učitelé splňují podmínky vysokoškolského vzdělání. Pravidelně se účastní různých kurzů a seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro dosažení cílů hledají nejrůznější způsoby a metody práce ve vztahu k potřebám a možnostem jednotlivých žáků.

Na škole mají možnost pracovat také speciální pedagogové, případně asistenti pedagogů pro žáky s výukovými poruchami učení, chování nebo pro žáky se zdravotním postižením. Součástí pedagogického sboru jsou i kvalifikované vychovatelky školní družiny.

Výchovná poradkyně je zároveň preventistkou sociálně-patologických jevů a spolupracuje s poradenskými zařízeními. V rámci tzv. minimálního preventivního programu je kompetentní k poskytování informací k dané problematice.

Všichni zaměstnanci se podílí na příznivém klimatu školy, které je dobrým předpokladem pro dosažení stanovených cílů.

 

Učitelé
 
1. A třída - Mgr. Zuzana Navrátilová
 
1. B třída - Mgr. et Mgr. Simona Skoupá
 
2. A třída - Mgr. Marie Šlapalová
 
2. B třída - Mgr. Lucie Smolinská
 
3. třída - Mgr. Lenka Hudcová
 
4. třída - Mgr. Tereza Kočařová
 
5. třída - Mgr. et Mgr. Růžena Pogšteflová
 
 
Druhý pedagogický pracovník
 
Mgr. Květoslav Lasovský
 
 
Vychovatelky  
          
Renata Krejčí
Sylva Kalášková     
                   
 
 
Asistentky pedagoga
 
Dana Špilarová
Šárka Ertlová
Bc. Bronislava Kudličková
Bc. Olga Bláhová
Jana Kudličková
Mgr. Jana Modlitbová